Landelijke Klachtencommissie
Medische Hulpmiddelen

Ondanks de intensieve zorg en inspanningen die de leverancier, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met de dienst of voorziening die door is geleverd. Uiteraard zal uw leverancier dan binnen redelijke grenzen al het mogelijke om hier onderling met u uit te komen.

Indien u hier onderling niet uitkomt, dan kan de Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen (LKMH) wellicht uitkomst voor u bieden. Na melding van een klacht door u als cliënt, neemt het secretariaat LKMH de taak van klachten coördinator op zich en wort met een frisse kijk op de klacht onderzocht of deze alsnog in bemiddeling op te lossen is.

Wanneer er geen bemiddeling plaatsvindt of dit niet tot een oplossing leidt, dan zendt de klachten coördinator – uitsluitend op uw verzoek – het bijbehorende dossier en de bevindingen door aan de LKMH. Het doorzetten van de klacht doet u schriftelijk dan wel per e-mail bij het secretariaat LKMH.