Heeft u een klacht en komt u hier in overleg met uw leverancier niet uit? Wij helpen u graag verder.
Om een formele klacht bij de klachtencommissie in te dienen, volgt u de volgende stappen:

  1. U maakt de klacht eerst aan uw leverancier kenbaar conform de door hen voorgeschreven klachtenprocedure.
  2. Wordt de klacht niet naar uw tevredenheid opgelost dan kunt u een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie LKMH, mits de betreffende organisatie hier aangesloten is.
    U kunt dit controleren in het overzicht aangesloten leveranciers.
    Is de organisatie aangesloten maar heeft uw klacht betrekking op een apotheek of de levering van farmaceutische zorg? Volg dan de daartoe voorgeschreven procedure op de website van uw leverancier.
  3. Voor het aanmelden van de klacht gebruikt u het klachtenformulier. U kunt dit formulier mailen naar het secretariaat van de klachtencommissie: klacht@lkmh.nl

Voor nadere informatie omtrent de klachtenprocedure zie het klachtenreglement.

Contactgegevens

Secretariaat Landelijke Klachtencommissie Medische Hulpmiddelen
t.a.v. ambtelijk secretaris
Postbus 2017
3800 CA Amersfoort
e-mail klacht@lkmh.nl
telefoonnummer 06-82 85 88 93

Bereikbaar op: ma, di, do, vrij (08.30 – 17.00 uur)